Gyn undersökningar

Det är viktigt att alla kvinnor regelbundet gör gynekologiska undersökningar. En gynekologisk undersökning innebär att en läkare undersöker ditt kön, både insidan och utsidan.

Du ska boka tid för en gynekologisk undersökning om du upplever besvär. Om du har ont, tror att du har en könssjukdom eller om något inte känns som det brukar. Vi rekommenderar också att du regelbundet besöker en gynekolog för en vanlig rutinkontroll.

Könssjukdomar

Det finns en mängd olika sjukdomar som smittar vid sexuell kontakt. Många sjukdomar får du inte alltid symptom av, eller så kan det ta lång tid innan symptomen märks. Därför är det många som inte kopplar sina symptom till en sexuellt överförbar sjukdom. Misstänker du att du har en könssjukdom ska du kontakta din gynekolog.

Klamydia
Klamydia är en väldigt vanlig könssjukdom. Klamydia kan även smitta oralt, men det är mer ovanligt. Klamydia är väldigt smittsam. Om du har sex med någon som har klamydia kommer du att smittas.
Efter smittotillfället kan du få symptom efter några veckor. Ofta får man dock inte några symptom alls, eller så kan man få symptom långt efter smittotillfället. Symptomen kan vara olika, vissa får alla symptom, andra enbart vissa, andra inga alls:
– Smärta i pung
– Flytningar från urinröret
– Mellanblödningar efter menstruation
– Svider när du kissar

Klamydia kan ligga latent i flera år. Det innebär att du inte märker av att du har sjukdomen alls. Man räknar med att en majoritet av alla som har klamydia självläker, alltså inte får symptom, inte behandlas och blir friska efter något år.

HIV
HIV är ett virus som kan smitta vid sexuell kontakt. Viruset angriper immunförsvaret och utan livslång medicinering leder sjukdomen till AIDS. AIDS är slutfasen av en HIV infektion och medicinen avser att bromsa förloppet så att HIV aldrig utvecklas till AIDS.

I Sverige är HIV ovanligt och med behandling kan man leva ett normalt liv. Sjukdomen är dock vanligare i andra delar av världen och medicin finns inte att tillgå för många av jordens befolkning.

Symptom på HIV liknar de man får av de flesta infektioner och är bland annat:
– Feber
– Trötthet
– Halsont

Kondom

Det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar för den som inte vill avstå från sex, är kondom.

Botox mot svett

Botox har det senaste decenniet fått ett stort genomslag. Botox används i medicinskt syfte mot olika diagnoser, men det som hänt på senare tid är att Botox även tagit steget in i skönhetsvården. Botox är ett nervgift som kan injiceras i kroppen och huden. Rynkor försvinner och huden föryngras. Men det initiala syftet med botox, dess medicinska syfte kan hjälpa för svettlukt.

Har du stora problem med svettningar kan sjukvården erbjuda behandling. Vissa väljer att själva köpa behandlingen från olika kliniker. Det började med att en klinik i Stockholm injicera botox i armhålan för att motverka svettningar. Behandlingen håller i sig i cirka 6 månader och under den tiden har man i stort sett ingen svettning alls. Kroppen påverkas dock inte. Istället kompenserar din kropp för svettningen på andra sätt.

Idag är detta en stor industri och i stort sätt alla kliniker som tillhandahåller botox erbjuder denna behandling. Det är dock värt att notera att denna typ av behandling inte är tillståndspliktig i Sverige och kontrolleras inte. Däremot så är själva botoxen receptbelagd, vilket innebär att endast läkare kan beställa materialet. I varje klinik finns det därför en läkare delaktig, men för att utföra behandlingen ställs inte några krav. Vi rekommenderar därför starkt att man innan behandlingen gör en egen kontroll av kliniken och deras utförande.

En viktig indikation på slarv är ekonomin. Kolla gärna upp Klinikens ekonomi innan du bokar behandling. Slarvar man med det, då har man kanske större benägenhet att även slarva med annat.

Kontrollera inkomna anmälningar till Socialstyrelsen. Även om verksamheterna inte är under kontroll, så händer det att folk anmäler kliniker. Oftast läggs anmälan ner, men många anmälningar är en indikation på att många inte är nöjda.

Prata med kliniken innan du bokar behandlingen. Fråga hur de arbetar, deras kompetens, mm. Läs mer på www.beyourbeststockholm.se